• Text Colour:
  • C
  • C
  • C
  • C
  • Text Size: A A A

Derry Irish Language Conference this Saturday, 20 August 2016

16 August 2016

Leagan Béarla Thíos | English Version Follows

100 Bliain tar éis Éirí Amach na Cásca - cén tionchar a bheidh ag Brexit ar an Ghaeilge?

Leis an tsraith Plé 16, tá comóradh speisialta á dhéanamh ag Conradh na Gaeilge ar Éirí Amach na Cásca i mbliana. Seo sraith de sheimineáir agus de dhíospóireachtaí a dhéanann cíoradh ar ról na heagraíochta teanga agus ar ról na Gaeilge i saol cheannairí an Éirí Amach agus sa saol sa lá atá inniu ann. Reáchtálfar comhdháil lae i gCultúrlann Uí Chanáin i nDoire chun ceist na gceart teanga, mar a bhí agus mar atá, a scrúdú ar 20 Lúnasa 2016.
Is cinnte go mbeidh tionchar an reifrinn ar bhallraíocht na Ríochta Aontaithe san Aontas Eorpach ar mhionteangacha ina hábhar plé ar an lá, agus is chuige seo a bhfuil cuireadh chun cainte tugtha ag an gConradh do shaineolaithe a bhfuil tuiscint faoi leith acu ar an staid reatha i ndlínsí éagsúla na n-oileán seo.
Cuirfear tús leis an gcomhdháil ag 11.00rn le léacht speisialta ón scríbhneoir agus fealsúnaí Tomás Mac Síomóin a dhíreoidh ar ghluaiseacht Athbheochan na Gaeilge i gcomhthéacs na díchóilíneachta. Tá cónaí ar Thomás sa Chatalóin faoi láthair, rud a thugann peirspictíocht éagsúil dó ar cheisteanna cultúir, polaitíochta, agus na sochaí. Tá neart foilsithe ag Mac Síomóin ar cheist na Gaeilge freisin, go háirithe faoin dlúthbhaint idir gluaiseacht na Gaeilge agus Éirí Amach na Cásca.
Sa dara leath den chomhdháil, pléifidh Meri Huws, Coimisinéir Teanga na Breataine Bige; Rónán Ó Domhnaill, An Coimisinéir Teanga; Diarmaid Ua Bruadair, Príomhoide Ghaelcholáiste Doire; agus Mícheál Ó Flannagáin, dlíodóir, an chaoi ina bhfuil cúrsaí chearta teanga mar atá sa lá atá inniu ann ó thuaidh, ó dheas, sa Ríocht Aontaithe, agus san Aontas Eorpach. Feidhmeoidh Cóilín Ó Cearbhaill, Uachtarán Chonradh na Gaeilge, mar chathaoirleach ar an seimineár, a bheidh oscailte don phobal uilig saor in aisce. Beidh seirbhís aistriúcháin chomhuaineach ar fáil freisin ar an lá. Tá tuilleadh eolas ar fáil ar mheáin shóisialta Chonradh na Gaeilge, ar shuíomh idirlín an Chonartha ag www.cnag.ie, nó trí ríomhphost a sheoladh chuig [email protected].

Am: Satharn 20 Lúnasa, 11.00 rn
Áit: Cultúrlann Uí Chanáin, 37 Mórshráid Shéamais, Doire BT48 7DF
Téama: Cearta Teanga, Inné agus Inniu
Cainteoirí: Meri Huws, Rónán Ó Domhnaill, Tomás Mac Síomóin, Mícheál Ó Flannagáin, Diarmaid Ua Bruadair

Cead isteach saor in aisce. Seirbhís aistriúcháin chomhuaineach ar fáil.

Tuilleadh Eolais: [email protected] | 0035314757401

Tuilleadh sonraí | Further Details and Event Poster @ https://www.facebook.com/events/488834721315841/

 

***

100 Years after the Easter Rising – how will Brexit impact Irish?

Conradh na Gaeilge is commemorating the Easter Rising is a very special way this year with Plé 16, a series of seminars and debates examining the role of the language revival movement and of the Irish language in the lives of the leaders of the Rising, as well as in modern life. On the 20th of August 2016, Plé 16 will come to Derry for a special day conference in Cultúrlann Uí Chanáinn to explore questions of language rights, both past and present.

The impact on minority languages as a result of the recent referendum on the United Kingdom’s EU membership is certain to be part of the discussion on the day, and it is for this reason that Conradh na Gaeilge has invited experts with a specialist knowledge of current conditions in the various jurisdictions in these islands to speak in Derry.

The conference will begin at 11.00am with a special lecture by the writer and philosopher Tomás Mac Síomóin, which will focus on the role of the Irish language revival in the decolonisation process. Tomás currently lives in Catalonia, which gives him a unique perspective on cultural, political, and social issues. Mac Síomóin has also written frequently on the question of the Irish language, especially as regards the close connections between the Irish-language movement and the Easter Rising.

In the second half of the conference, Meri Huws, the Welsh Language Commissioner; Rónán Ó Domhnaill, the Irish Language Commissioner; Diarmaid Ua Bruadair, Principal of Gaelcholáiste Doire; and the Belfast-based solicitor Mícheál Ó Flannagáin will discuss the current state of minority language rights north and south, in the United Kingdom, and in the European Union. Cóilín Ó Cearbhaill, the President of Conradh na Gaeilge, will chair the seminar, which will be open to the public free of charge. A simultaneous translation service will also be available. More information on the event can be found on Conradh na Gaeilge’s social media channels, their website www.cnag.ie, or by emailing them at [email protected].

Time: Saturday 20th August, 11.00am
Place: Cultúrlann Uí Chanáin, 37 Great James Street, Derry BT48 7DF
Theme: Language Rights, Yesterday and Today
Speakers: Meri Huws, Rónán Ó Domhnaill, Tomás Mac Síomóin, Mícheál Ó Flannagáin,
Diarmaid Ua Bruadair

Free admission. Simultaneous translation service available.

Further Information: [email protected] | 0035314757401

Tuilleadh sonraí | Further Details and Event Poster @ https://www.facebook.com/events/488834721315841/