• Text Colour:
  • C
  • C
  • C
  • C
  • Text Size: A A A

Doire agus an Srath Bán réidh le tús a chur le Seachtain na Gaeilge 2019

28 February 2019

Doire agus an Srath Bán réidh le tús a chur le Seachtain na Gaeilge 2019

Ón 1ú – 17ú Márta beidh pobail ar fud fad oileán na hÉireann agus ar fud na cruinne leoga ag déanamh ceiliúradh ar Seachtain na Gaeilge, an fhéile Ghaeilge is mó ar domhan.

Tugann Seachtain na Gaeilge deis d’fhoghlaimeoirí agus chainteoirí líofa araon ceiliúradh a dhéanamh ar an Ghaeilge le béim ar imeachtaí pobail agus ar úsáid laethúil na teanga i ngnáthshuíomhanna coitianta. I mbliana tá imeachtaí ag tarlú i nDoire agus ar an tSrath Bán ag tosú ar an 1ú Márta agus ag críochnú ar Lá Fhéile Pádraig ar an 17ú Márta. Mar sin, más foghlaimeoir thú nó cainteoir líofa Gaeilge beidh neart deiseanna ann le dul i mbun cainte agus i mbun ceiliúrtha le daoine eile i do phobal áitiúil.

Dúirt Méara Chomhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin an Comhairleoir John Boyle: “Tugann Seachtain na Gaeilge deis ar leith dúinn an Ghaeilge a cheiliúradh mar chuid de chomhoidhreacht teanga an cheantair. I mbliana, beidh mé ag tacú go mór mór le Lúcháir Leabhar – imeacht uathúil arna eagrú ag Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin do Ghaelscoileanna an cheantair a bhfuil sé mar chuspóir aige ceiliúradh a dhéanamh ar Lá Domhanda na Leabhar trí Ghaeilge. Tá lúcháir orainn go mbeidh Máire Zepf, an chéad chomhalta ar Scríbhneoireacht do Pháistí linn ar an lá le ceardlanna scéalaíochta agus scríbnheoireachta cruthaithigh a chur ar fáil”

San áireamh i gclár imeachtaí na bliana seo tá: Lúcháir Leabhar - mórcheiliúradh ar Lá Domhanda na Leabhar ag Halla na Cathrach i nDoire le Máire Zepf, ceiliúradh ar Lá Idirnáisiúnta na mBan, seisiúin cheoil, Éigse Cholm Cille ag Ollscoil Uladh, imeachtaí teaghlaigh ag Cultúrlann Uí Chanáin, taispeántais scannán, ciorcail chomhrá, ceiliúradh ar Walls 400 agus Preab-Ghaeltacht Lá Fhéile Pádraig. Neart deiseanna le bheith ag plé leis an Ghaeilge!

Dúirt Erin Hamilton, Oifigeach Gaeilge le Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin, “Tá lúcháir ar an Chomhairle bheith in ann tacú le Seachtain na Gaeilge 2019 agus aithníonn muid an dea-obair agus an dua a chuireann coistí áitiúla, scoileanna agus eagraíochtaí Gaeilge isteach i rith na bliana le deiseanna a chur ar fáil don phobal chun an Ghaeilge a fhoghlaim agus a úsáid i rith na féile. Tá súil againn go dtiocfaidh méadú breise ar phróifíl na Gaeilge i mbliana de bharr Sheachtain na Gaeilge agus tá muid cinnte de go dtreiseoidh sí stádas na Gaeilge mar theanga do chách”.

Tá tábhacht ar leith ag baint leis an cheiliúradh i mbliana mar go bhfuil 2019 aitheanta ag UNESCO mar Bhliain na dTeangacha Dúchasacha, mar sin tá deiseanna méadaithe ann i mbliana le feasacht an phobail ar thábhacht na dteangacha réigiúnacha a mhúscailt agus a ardú.

Bí ar an eolas is déanaí faoi gach imeacht atá ag tarlú mar chuid de Sheachtain na Gaeilge trí shúil a chaitheamh ar leathanach Gaeilge Chomhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin ag www.derrystrabane.com/gaeilge nó tabhair cuairt orainn ar Facebook www.facebook.com/foramphobalnagaeilge nó ar Twitter @foramphobal.

Clár Imeachtaí: http://www.derrystrabane.com/gaeilge

 

 

Críoch

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

PRESS RELEASE

February 27, 2019

 

Derry and Strabane set to celebrate Irish Language Week 2019

 

Communities across the island of Ireland and indeed around the globe are set to celebrate Seachtain na Gaeilge (Irish Language Week) which begins on 1st March and runs all the way to St Patrick’s Day on 17th March.

Irish Language Week provides a great opportunity for learners of Irish and fluent speakers alike to celebrate their love of the language, with a focus on community events which promote the everyday use of Irish in everyday settings this year’s programme sees a range of events taking place in Derry and Strabane starting on the first of the month and culminating in the St Patrick’s Day celebrations on 17th March. So if you’re a learner of Irish or a fluent speaker there are plenty of opportunities to get out and celebrate the Irish language with others in your local community.

Mayor of Derry City and Strabane District Council, Councillor John Boyle, said: “Irish Language Week represents a wonderful opportunity for us to celebrate the shared linguistic heritage of this region. I am particularly delighted to support Lúcháir Leabhar – a unique Council-led event for Irish medium primary schools across the city and district which celebrates World Book Day. This year we are honoured to have Máire Zepf, NI’s first fellow for Children’s Literature with us to facilitate creative writing and storytelling events as part of the celebrations.”

This year’s programme includes a great range of events including: Lúcháir Leabhar - a celebration of World Book Day in Irish at the Guildhall in Derry featuring Máire Zepf, a celebration of International Women’s Day, Éigse Cholm Cille literary symposium being held at Ulster University, music sessions, family events, a Walls 400 event, film screenings, conversation circles, and a Pop-up Gaeltacht at the St Patrick’s Day Spring Carnival in Strabane. Plenty of opportunities to explore all that the Irish language has to offer.

Erin Hamilton, Irish Language Officer with Derry City and Strabane District Council, speaking ahead of Irish Language Week said: “The Council is delighted to celebrate Irish Language Week and we recognise the hard work that local committees, schools and Irish language organisations undertake throughout the year to promote opportunities for people to learn and use the language. The Council hopes that this year’s programme which offers events at locations throughout the Council area will further increase the profile of the language and reaffirm its status as a language which can be enjoyed by everyone”.

This year has special importance as UNESCO has recognised 2019 as the Year of Indigenous Languages which provides additional opportunities to raise awareness of languages within the local community.

To keep up-to-date with all that’s happening over the Irish Language Week period you can visit Derry City and Strabane District Council’s Irish Language page at www.derrystrabane.com/gaeilge or check out local Irish language event listings on Facebook at www.facebook.com/foramphobalnagaeilge.

Events Programme: http://www.derrystrabane.com/gaeilge

Ends