Derry City & Strabane - Local Irish-Medium Schools meet the Mayor to receive book bundles
 

   
 
 
 
 
 


    
  • Text Colour:
  • C
  • C
  • C
  • C
  • Text Size: A A A

Local Irish-Medium Schools meet the Mayor to receive book bundles

23 March 2022
Derry City and Strabane District Council Mayor, Alderman Graham Warke, recently welcomed representatives from local Irish-medium schools to the Guildhall and presented book bundles to each school, on Wednesday 23rd March.
This occasion built upon the Council's events for World Book Day (3rd March) and Seachtain na Gaeilge (Irish-Language Week), which included a Storytelling and Writing Workshop with renowned author, Réaltán Ní Leannáin.
Pupils and staff of the schools enjoyed visiting the Mayor's Parlour, where he presented book bundles to students to bring back to their respective schools. These books will be added to the schools' libraries, and it is hoped that they will encourage young people to read throughout the year.
Pádraig Mac Congáil, DCSDC's Irish Language Officer, highlighted how much the young people enjoyed their trip to the Guildhall.
"It was a great event on a lovely morning. The Mayor made the delegations from local schools feel very welcome and he talked about the history associated with the building and some of the artefacts on display within the Parlour. The young people clearly took a great interest, and they enjoyed teaching the Mayor a few words in Irish as well."

Gaeilge
 
Chuir Méara Chomhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin, Graham Warke, fáilte roimh ionadaithe ó Ghaelscoileanna áitiúla chuig Halla na Cathrach agus bhronn sé beart leabhar orthu ar na mallaibh, Dé Céadaoin, 23ú Márta.
Thóg an teacht le chéile seo ar imeachtaí Lá Domhanda na Leabhar (3ú Márta) agus ar imeachtaí Sheachtain na Gaeilge na Comhairle, a raibh Ceardlann Scéalaíochta agus Scríbhneoireachta leis an údar aitheanta Réaltán Ní Leannáin mar chuid de.
Bhain daltaí agus foirne na nGaelscoileanna sult as cuairt a thabhairt ar Pharlús an Mhéara, áit ar bhronn sé bearta leabhar Gaeilge ar na daltaí le tabhairt ar ais chuig gach scoil. Tacóidh na leabhair seo le leabharlanna na scoileanna agus táthar ag súil leis go spreagfaidh siad an léitheoireacht i measc na ndaoine óga i rith na bliana ar fad.
Dúirt Pádraig Mac Congáil, Oifigeach Gaeilge na Comhairle, gur léir gur bhain na daoine óga sult as cuairt a thabhairt ar Halla na Cathrach: "Maidin ghalánta a bhí ann idir imeacht agus aimsir. Chuir an Méara fáilte mhór roimh na toscaireachtaí ó na scoileanna áitiúla agus mhínigh sé cuid den stair a bhaineann leis an fhoirgneamh agus le cuid de na hiarsmaí atá ar taispeáint sa Pharlús. Ba léir gur chuir na daoine óga suim iontu, agus bhí siad féin ag baint suilt as cúpla focal Gaeilge a theagasc don Mhéara."