• Text Colour:
  • C
  • C
  • C
  • C
  • Text Size: A A A

Mayor to share the delight of books with local Irish medium schools

22 February 2018

Hundreds of schoolchildren from Irish medium schools across the City and district will descend on the Guildhall next month dressed as their favourite literary character for a special interactive Irish language story telling event to celebrate Irish Language Week.

Lúcháir Leabhar – the Delight of Books, will be hosted on Friday March 2nd, by Mayor of Derry City and Strabane District Council, Councillor Maolíosa McHugh, a keen Irish language enthusiast and ambassador for Irish medium education.

The event caters for children at Irish medium nursery and primary schools in the Derry and Strabane area and will include an interactive Irish language storytelling event with renowned children’s author and special guest Myra Zepf, and a puppet show with the Belfast-based puppet theatre company Na Bopóga.

Speaking at this week’s launch, Mayor McHugh, who will speak to schools at the event about his own favourite book, said he was looking forward to celebrating the joy of books, reading and storytelling in the Irish language.

“I am delighted to host Lúcháir Leabhar which I hope will be a joyous celebration of literature and the Irish language for our young people who are educated in the medium of Irish,” he said.

“It is a particularly apt event for 2018 which has been designated as Bliain na Gaeilge the Year of the Irish language, marking 125 years of the language’s revival on the island of Ireland.

“I am particularly looking forward to the story telling sessions with Myra Zepf, the first ever Children’s Writing Fellow for the North.”

Irish Language Officer at Derry City and Strabane District Council, Pól Ó Frighil, expressed his hope that the event, which comes the day after World Book Day, would encourage more young people to read in Irish and to enjoy the language outside the classroom setting.

“It should be a colourful event with many of the children attending dressed as their favourite character from their favourite book,” he said. “We hope it will encourage young people to discover the joy of literature and storytelling at an early age by delivering it through the relaxed mediums of puppetry and storytelling.

“We are delighted to welcome Children’s Writing Fellow Myra Zepf to the event to deliver a number of storytelling sessions to different age groups.

“Myra is based at the Seamus Heaney Centre for Poetry at Queen’s University in Belfast and her role is to provide a voice for children’s literature and promote an interest in reading and writing among children of all ages.” 

Irish medium nursery schools and primary schools from across the Derry City and Strabane District Council area will be invited to the event and each participating school will receive a special gift hamper of Irish language books and learning resources for use within their library as a memento of this special day.

Preasráiteas

Lúcháir ar an Mhéara ceiliúradh leabhar agus scéalaíochta a óstáil do Ghaelscoileanna áitiúla 

Cuirfidh Méara Chomhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin, an Comhairleoir Maolíosa McHugh, fáilte roimh na gcéadta páistí atá ag freastal ar Ghaelscoileanna an cheantair teacht chuig Halla na Cathrach - Doire, ar an Aoine 2ú Márta le freastal ar imeacht speisialta scéalaíochta i nGaeilge dar teideal Lúcháir Leabhar mar chuid de Sheachtain na Gaeilge 2018.

Lúcháir Leabhar dírithe ar pháistí atá ag freastal ar naíscoileanna agus bhunscoileanna lán-Ghaeilge i gceantar Chomhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin agus tá imeacht scéalaíochta idirghníomhach beartaithe leis an chéad chomhalta do scríbhneoireacht do pháistí ó Thuaidh, an scríbhneoir Myra Zepf.

Le linn dó labhairt ag seoladh an imeachta an tseachtain seo, dúirt an Méara go raibh sé ag súil go mór leis an imeacht agus go mór mór leis an deis chun ceiliúradh a dhéanamh ar leabhair, léitheoireacht agus ar scéalaíocht i nGaeilge, ábhair a bhfuil a chroí istigh iontu mar Ghaeilgeoir díográiseach agus ambasadóir ar son an Ghaeloideachais. 

"Tá áthas an domhain orm Lúcháir Leabhar a óstáil, agus tá súil agam go gcuirfidh sé gliondar ar na páistí siúd inár gceantar atá ag foghlaim trí mheán na Gaeilge. Seo bliain speisialta dúinn ar fad mar phobal Gaeilge mar gurb í seo Bliain na Gaeilge, bliain ina ndéanfar comóradh ar 125 bliain d'fhorbairt na Gaeilge.Tá lúcháir orm go mbeidh Myra Zepf linn mar aoi speisialta; is í Myra an chéad chomhalta oifigiúil ó Thuaidh a bhfuil sé de chúram aici suim a chothú i scríbhneoireacht i measc páistí mar sin tá sí foirfe le himeacht mar seo a chur i láthair”.

Dúirt Oifigeach Gaeilge na Comhairle, Pól Ó Frighil, atá i mbun eagrúcháin an imeachta, go raibh sé féin ag súil go mór leis an lá mar gur shíl sé go spreagfadh sé páistí tabhairt faoi léamh i nGaeilge taobh amuigh den seomra ranga.

“Tá imeacht speisialta spraoiúil geallta agus creideann muid go spreagfaidh an t-imeacht seo daoine óga a bhfuil Gaeilge acu sult a bhaint as léitheoireacht agus scéalaíocht trí Ghaeilge taobh amuigh den seomra ranga” a dúirt sé.

Tabharfar cuireadh do naíscoileanna agus bhunscoileanna ar fud fad an cheantair freastal ar an imeacht agus gheobhaidh gach scoil a ghlacann páirt pacáiste leabhar agus acmhainní oideachasúla mar chuimhneachán ar an lá.

Críoch