Derry City & Strabane - Irish Language Research Project
 

   
 
 
 
 
 


    
  • Text Colour:
  • C
  • C
  • C
  • C
  • Text Size: A A A

Irish Language Research Project

Taighdeoir á lorg le tabhairt faoi thionscadal trasteorann taighde ar an Ghaeilge

Tá Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin ag obair i gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae Dhún na nGall le taighde a choimisiúnú ar an Ghaeilge san Iarthuaisceart.

Ceapfar taighdeoir nó foireann taighde le tabhairt faoi athbhreithniú cuimsitheach mionsonraithe ar an Ghaeilge san Iarthuaisceart agus bainfear leas as torthaí an taighde le hacmhainn eolais atá bunaithe ar fhianaise a chruthú ónar féidir tionscnaimh úra agus tograí nua a fhorbairt.

Cuideoidh an taighde críochnaithe leis an dá Chomhairle tuiscint níos fearr bheith acu ar stádas na Gaeilge ar fud an cheantair mar theanga réigiúnach, agus ar chumas na Gaeilge cur le sochaí, cultúr, oideachas, geilleagar agus comhshaol cheantar na Iarthuaiscirt ina iomláine.

Fáiltítear anois roimh léiriúcháin suime ó thaighdeoirí nó foirne taighde a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu agus tá na sonraí ar fad maidir leis an fholúntas mar aon le sonraí faoin dóigh le cur isteach ar fáil ag. Iarrtar ar iarratasóirí a gcuid suime a léiriú faoin Aoine 11 Meitheamh 2021 agus tá go dtí meánlae ar an Luan 28 Meitheamh 202 le hiarratas a chur isteach.

*Glacfaidh muid le hiarratais suas go dtí an Luan 28 Meitheamh 2021, fiú ó iarratasóirí nár chuir isteach léiriúchán suime go fóill*

Tuilleadh eolais i nGaeilge mar iatán

Leagan Gaeilge | Irish Language Version
[GAE] Cross-Border Irish Language Research Project Specification Document 

Dual Language
[DUAL] Cross-Border Irish Language Reserch Project Specification Document

Tá an togra seo arna mhaoiniú ag Ciste Forbartha an Iarthuaiscirt le tacaíocht ó Oifig an Fheidhmeannais agus Rialtas na hÉireann.

Call for proposals for Cross-Border Irish Language Research Project

Derry City and Strabane District Council is working in partnership with Donegal County Council to jointly commission research into the Irish language in the North West region.

The appointed researcher/or research team will be required to undertake a full and comprehensive review of the Irish language within the North West region in order to create an evidence-based resource from which new projects, initiatives and development proposals to promote the Irish language can be drawn.

The completed resource will also help to contribute to a better understanding of the status of the Irish language across a range of geographical areas both in terms of its position as a regional language, and in terms of its potential as a driver to boost the social, cultural, educational, economic and environmental wellbeing of the North West region as a whole.

Expressions of interest are now invited from suitably-qualified researchers and/or research teams and full details regarding the opportunity along with details of how to apply are available below.

*Applicants who have not yet submitted an Expression of Interest are still eligible to submit a proposal up until the deadline of Monday 28 June 2021*

Application Pack

English Language Version
[ENG] Cross-Border Irish Language Research Project Specification Document

Dual Language
[DUAL] Cross-Border Irish Language Reserch Project Specification Document

This project is supported by the North West Development Fund which is supported by the Executive Office and the Irish Government.