Derry City & Strabane - Irish Language Week 2022
 

   
 
 
 
 
 


    
  • Text Colour:
  • C
  • C
  • C
  • C
  • Text Size: A A A

Irish Language Week 2022

 

Seachtain na Gaeilge 2022

Fáilte! 

Déantar ceiliúradh ar Sheachtain na Gaeilge gach bliain ó 1ú – 17ú Márta.  Bunaíodh an fhéile don chéad uair in 1902 agus tá sí anois ar an fhéile idirnáisiúnta is mó a dhéanann ceiliúradh ar an Ghaeilge.  Déantar ceiliúradh ar Sheachtain na Gaeilge ag pobail fud fad an domhain anois.

Cruthaíonn Seachtain na Gaeilge deiseanna do dhaoine an Ghaeilge a úsáid agus sult a bhaint aisti agus i mbliana, tá muid ag obair i bpáirtíocht le rannpháirithe i bpobal na Gaeilge fud fad na cathrach agus an cheantair le clár imeachtaí uathúil ar líne agus ar an talamh a chruthú a dhéanann ceiliúradh ar an Ghaeilge mar chuid d’oidhreacht roinnte an cheantair.

Tá eolas faoi imeachtaí san Iarthuaisceart sa chlár i mbliana, imeachtaí atá á reáchtáil ag ár gcomhpháirtí, Comhairle Chontae Dhún na Gall san áireamh agus sonraí faoi imeachtaí atá á reáchtáil ag an phobal áitiúil.  Agus meascán imeachtaí ar líne agus beo aghaidh ar aghaidh i mbliana, tá deiseanna iomadúla ann do dhaoine an teanga a fhoghlaim agus a úsáid.

Tá rannpháirtíocht ag croí Sheachtain na Gaeilge, mar sin logáil isteach, bí páirteach agus bain sult as clár imeachtaí ina bhfuil rud éigin ann go gach uile duine!

 

Irish Language Week 2022

Welcome!

Irish Language Week is celebrated each year from 1st – 17th March. First established in 1902 the festival has grown to become the largest annual international celebration of the Irish language and is now celebrated by communities across the globe.

Irish Language Week aims to create opportunities for people to use and enjoy the Irish language, and this year we’ve been working with partners in the Irish language community across the city and district, to create a unique programme of online and in-person events which celebrate the Irish language as part of the shared heritage of the region. 

This year’s programme also contains information about events in the wider North

West region, including events being run by our partner organisation Donegal County Council and details about events which are being run by the local community. With a mixture of online and live face-to-face events this year, there are countless opportunities for people to learn, engage with and use the language. 

Irish Language Week is all about participation, so log on, join in and enjoy a programme of events which has something for everyone!

Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin | Derry City and Strabane District Council 

Tuilleadh eolais | Further information: gaeilge@derrystrabane.com

See Whats On

 

Download Programme