Derry City & Strabane - Irish
 

  
 
 
 
 
 


  
 • Text Colour:
 • C
 • C
 • C
 • C
 • Text Size: A A A

Irish

Fáilte 

Tá Comhairle Chathair Dhoire & Cheantar an tSratha Báin tiomanta don Ghaeilge a chur chun cinn laistigh den Chomhairle féin agus ar fud an cheantair Chomhairle. Cinnteoidh an Chomhairle go dtabharfar comhdheiseanna do Ghaeilgeoirí ar mian leo teacht ar sheirbhísí agus eolas na Comhairle trí Ghaeilge. Seo a leanas ár gcuspóirí:

 • Úsáid agus forbairt na Gaeilge a spreagadh
 • Teacht ar sheirbhísí Gaeilge agus ar eolas i nGaeilge a fheabhsú
 • An Ghaeilge agus cultúr na Gaeilge a chothú agus a chur chun cinn ar fud an cheantair Chomhairle
 • Feasacht chultúrtha agus teanga a spreagadh i measc an phobail
 • Tógáil ar chumas na Gaeilge cur le saol sóisialta, cultúrtha agus eacnamaíoch an réigiúin

Seirbhísí Gaeilge

Cuireann Comhairle Chathair Dhoire & Cheantar an tSratha Báin réimse Seirbhísí Gaeilge ar fáil do phobal na Gaeilge. 

Is féidir leat:

 • Scríobh chugainn i nGaeilge agus freagra a fháil i nGaeilge
 • Foirmeacha agus iarratais a chomhlánú i nGaeilge
 • Gaeilge a labhairt linn nuair a chuireann tú scairt orainn
 • Ateangaire a iarraidh nuair a bhíonn cruinnithe agat leis an chomhairle
 • Cáipéisí oifigiúla agus foilseacháin a fháil i nGaeilge
 • Úsáid a bhaint as leagan Gaeilge d’ainmneacha pearsanta agus seoltaí
 • Úsáid a bhaint as leagan traidisiúnta de logainmneacha
 • Iarratas a dhéanamh ar do shráidainm a fháil aistrithe go Gaeilge

Má tá seirbhís uait i nGaeilge déan teagmháil leis an Oifigeach Gaeilge ar an líne Ghaeilge T: (028) 71376 579 nó seol ríomhphost chuig gaeilge@derrystrabane.com

COMHARTHAÍOCHT SRÁIDE DHÁTHEANGACH

Le tuilleadh eolais ar chomharthaíocht sráide dhátheangach a fháil Brúigh anseo:

Nó déan teagmháil linn: duallanguagesignage@derrystrabane.com


POLASAÍ GAEILGE
Le Beartas Gaeilge na Comhairle a íoslódáil, cliceáil ar an nasc seo le do thoil
íoslódáil leagan achomair den Pholasaí Gaeilge anseo

NUACHTLITIR
Cláraigh anseo lenár nuachtlitir Ghaeilge a fháil


Welcome

Derry City and Strabane District Council is committed to promoting the use of Irish both within the council and in the wider Council area. The Council is committed to ensuring that equality of opportunity is afforded to those who wish to access information and services in the medium of Irish. The Council will work to:

 • Facilitate the use and development of the Irish language
 • Improve access to Council services and information in the Irish language
 • Foster and promote Irish language and culture within the wider Council area
 • Promote cultural wellbeing and the appreciation of cultural diversity
 • Maximise the contribution that the Irish language can make to the social, cultural and economic life of the region


Irish Language Services

Derry City and Strabane District Council offers a range of services available to the Irish language community. 

You can:

 • Write to the Council in Irish and receive a reply in Irish
 • Request Irish language translations of forms and applications and complete them in Irish
 • Speak Irish when telephoning the Council
 • Request an interpreter when arranging meetings with the Council
 • Request official documents and publications in Irish
 • Use the Irish language version of your name and address
 • Use traditional placenames and townland names in Irish
 • Make an application to have your streetname erected in Irish


If you would like to request a service please contact the Irish Language Officer on our dedicated Irish Language Line T: (028) 71376 579 or email gaeilge@derrystrabane.com  

 

DUAL LANGUAGE STREET SIGNS

For information on Dual Language Street Signs Click Here:

Or Contact: duallanguagesignage@derrystrabane.com


IRISH LANGUAGE POLICY

Download the Council’s Irish Language Policy here
Download an 'At a Glance' version of the policy here

NEWSLETTER
Register here to receive our Irish language newsletter

JOIN THE CONVERSATION 
Facebook: www.facebook.com/foramphobalnagaeilge 
Twitter: @foramphobal

Seirbhísí Gaeilge - Irish Language Services

Le bileog faoinár Seirbhísí Gaeilge a íoslódáil, cliceáil anseo
To download our Irish Language Services brochure click here