Skip to main content

Fóram | Forum

Tagann Fóram Phobal na Gaeilge le chéile gach ráithe le cúrsaí forbartha teanga a phlé. Tugtar cuireadh d’eagraíochtaí, ghrúpaí agus dhaoine aonair a bhfuil suim acu dul i mbun plé faoin Ghaeilge bheith i láthair.  
Beidh an chéad chruinniú eile de chuid an Fhóraim ar siúl Céadaoin 8ú Samhain 2023 in Oifigí na Comhairle, Bóthar na Trá, Doire ar a 2:30 pm.  
Más mian leat bheith páirteach sa chruinniú, ní mór duit ríomhphost a chur chuig an Oifigeach Gaeilge ag: [email protected]

Fóram Phobal na Gaeilge convenes every quarter to discuss language development opportunities and issues.  We invite organisations, groups and individuals who are interested in discussing the Irish language to participate in these meetings. 
The next meeting of Fóram Phobal na Gaeilge will take place on Wednesday 8th November 2023 at 2:30 pm in the Council Offices, Strand Road, Derry. If you would like to attend the meeting you can send the Irish Language Officer an email at: [email protected] 
 

Want to know more about what is happening in the council area?

Enter your email address and get them direct to your inbox