Skip to main content

Seirbhísí | Services

Seirbhísí
Cuireann Comhairle Chathair Dhoire & Cheantar an tSratha Báin réimse Seirbhísí Gaeilge ar fáil do phobal na Gaeilge. 

Is féidir leat:

 • Scríobh chugainn i nGaeilge agus freagra a fháil i nGaeilge
 • Foirmeacha agus iarratais a chomhlánú i nGaeilge
 • Gaeilge a labhairt linn nuair a chuireann tú scairt orainn
 • Ateangaire a iarraidh nuair a bhíonn cruinnithe agat leis an chomhairle
 • Cáipéisí oifigiúla agus foilseacháin a fháil i nGaeilge
 • Úsáid a bhaint as leagan Gaeilge d’ainmneacha pearsanta agus seoltaí
 • Úsáid a bhaint as leagan traidisiúnta de logainmneacha
 • Iarratas a dhéanamh ar do shráidainm a fháil aistrithe go Gaeilge

Services

Derry City and Strabane District Council offers a range of services available to the Irish language community. 

You can:

 • Write to the Council in Irish and receive a reply in Irish
 • Request Irish language translations of forms and applications and complete them in Irish
 • Speak Irish when telephoning the Council
 • Request an interpreter when arranging meetings with the Council
 • Request official documents and publications in Irish
 • Use the Irish language version of your name and address
 • Use traditional placenames and townland names in Irish
 • Make an application to have your streetname erected in Irish

Ainmniú Sráide agus Bóithre 
Tá ár Rannóg Rialaithe Tógála freagrach as na hiarratais ar son ainmniú sráide agus bóithre.  Tuilleadh eolais ar fáil: https://www.derrystrabane.com/services/building-control/street-naming-and-property-numbering nó seol ríomhphost chuig: [email protected] 

Street and Road Naming 

Applications for street and road naming are the responsibility of our Building Control Section. 
Please visit https://www.derrystrabane.com/services/building-control/street-naming-and-property-numbering for further information or email [email protected]
 

 

 

 

Want to know more about what is happening in the council area?

Enter your email address and get them direct to your inbox