Skip to main content

Nuacht | News

Nuachtlitreacha

Gaeilge & Fáilte 

Tá fáilte romhat chuig Gaeilge & Fáilte - nuachtlitir Ghaeilge Chomhairle Chathair Dhoire & Cheantar an tSratha Báin. Sa nuachtlitir seo gheobhaidh tú eolas maidir le Seirbhísí Gaeilge na Comhairle mar aon le heolas faoi imeachtaí atá ag tarlú i saol na Gaeilge ar fud fad an cheantair Chomhairle. San eagrán seo den nuachtlitir, caithfidh muid súil siar ar na himeachtaí iontacha a tharla i rith Seachtain na Gaeilge 2022 agus an t-eolas a fuarthas ón suirbhé custaiméirí 2021. Amharcfaidh muid ar na deiseanna atá ar fáil do phobal na Gaeilge agus déanfaidh muid ceiliúradh ar na rudaí iontacha atá idir lámha ag pobal na Gaeilge fud fad an cheantair Chomhairle chomh maith.

 

Gaeilge & Fáilte Aibreán 2022
Gaeilige & Failte - Nollaig 2022
Gaeilge & Failte - Bealtaine 2023
Gaeilge & Failte - Nollaig 2023

 

Want to know more about what is happening in the council area?

Enter your email address and get them direct to your inbox